Pompy ciepła zapewniają możliwość wygodnego, cichego i przede wszystkim bezpiecznego ogrzewania domu. W nowoczesnym budownictwie zyskują na znacznej popularności ze względu na działanie skupione wokół odzyskiwania energii pozyskanej z m.in. powietrza, ale też oszczędności jakie niesie połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką. Jednym z najważniejszych parametrów w pompach ciepła jest m.in. ciśnienie, które ma wpływ na jej wydajność.

Ciśnienie w pompie ciepła

Ciśnienie w pompie ciepła powstaje w układzie chłodniczym podczas pompowania przez sprężarkę czynnika chłodniczego do obwodu grzewczego. Istotne jest, aby ciśnienie było odpowiednio dobrane do mocy oraz rodzaju urządzenia, aby zapewnić jego właściwe działanie. Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie może prowadzić do uszkodzeń.

Niskie ciśnienie w pompie ciepła

W wyniku ogrzewania czynnika chłodniczego z dolnego źródła, a więc zwiększania jego temperatury, ciśnienie rośnie. Jednak jeśli czynnik nie nagrzeje się do odpowiedniej temperatury pozostanie cieszą zamiast przekształcić się w gaz. Może wówczas doprowadzić to do zatarcia elementów pompy ciepła.

Zbyt niskie ciśnienie czynnika może być spowodowane zbyt małą ilością ciepła dostarczanego przez dolne źródło lub dopasowanie do niego błędnych parametrów.

Zbyt wysokie ciśnienie w pompie ciepła

Niekorzystne dla urządzeń może być także zbyt wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego. Zazwyczaj dochodzi do całkowitego wyłączenia się pompy lub przejścia w tryb impulsowy, który powoduje błędne wyłączanie włączanie w odstępie kilku minut. Wysokie ciśnienie nie pozwala oddać ciepła do górnego źródła.

Optymalne działanie pompy ciepła - jak je zapewnić?

W celu zapewnienia odpowiedniego działania pompy ciepła bardzo ważne są odpowiednie techniki kontroli ciśnienia. Warto pamiętać, aby ciśnienie w układzie było stabilne i wynosiło właściwą wartość. Istotne jest także, aby sprawdzać stan techniczny urządzenia i przeprowadzać regularne przeglądy.