Instalacja centralnego ogrzewania to bardzo ważny element, bez którego niemożliwe byłoby zapewnienie komfortu termicznego w każdego rodzaju budynkach mieszkalnych, użytkowych czy publicznych. Składa się ona z wielu części, które pozwalają na jej sprawne funkcjonowanie. Dowiedz się, z czego składa się instalacja C.O.

Czym jest instalacja C.O.?

Instalacja centralnego ogrzewania to system, który umożliwia ogrzewanie pomieszczeń w budynku poprzez rozprowadzanie ciepła z jednego źródła, które stanowi urządzenie grzewcze do różnych punktów w budynku. W instalacji C.O. woda lub para przepływa przez rury z kotła lub innej jednostki grzewczej do grzejników umieszczonych w różnych pomieszczeniach budynku. Ciepło jest przekazywane z wody na powierzchnię grzejnika, a następnie do danego pomieszczenia. Po przekazaniu ciepła, woda wraca do kotła, gdzie zostaje ponownie podgrzana i cykl się powtarza.

Gdzie znajdziemy centralne ogrzewanie?

Instalacja centralnego ogrzewania jest niezbędna w większości budynków mieszkalnych zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych, a także tych biurowych, ponieważ umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, co wpływa na komfort i zdrowie mieszkańców lub pracowników. Znajdują się one wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba rozprowadzania ciepła z urządzenia grzewczego po całym budynku.

Elementy instalacji C.O.

Podstawowym i najważniejszym elementem tej instalacji jest urządzenie grzewcze tworzone przez kocioł na paliwo stałe lub ciekłe czy pompę ciepła. To tutaj tworzone jest ciepło, które przez system rur transportowane jest pod postacią ciepłej wody do elementów rozprowadzających ciepło, takich jak:

  • grzejniki, 
  • kaloryfery,
  • ogrzewanie podłogowe.

Nie mniej istotnym elementem są pompy, które pomagają w przepływie wody przez rury. Instalacja C.O. nie może się obejść także bez zaworów, które służą do regulacji przepływu wody w różnych odcinkach instalacji oraz do izolacji poszczególnych elementów. W skład centralnego ogrzewania wchodzić mogą również różnego rodzaju zbiorniki na paliwo oraz sterowniki, z pomocą których możliwe jest automatyczne sterowanie instalacją.