Zanim zdecydujesz się na zakup i montaż pompy ciepła dla swojego domu powinieneś zwrócić uwagę na moc oraz wydajność urządzenia. Od tych parametrów będzie bowiem zależała wysokość twoich rachunków za prąd w kolejnym sezonie grzewczym. Kluczowym wskaźnikiem, pozwalającym ocenić, jak efektywnie pompa ciepła będzie zamieniać energię elektryczną na cieplną, jest COP. W poniższym artykule opisaliśmy co oznacza powyższy czynnik i dlaczego jest tak istotny.

Co to znaczy, że pompa ciepła jest sprawna?

Sprawność pompy ciepła to proporcja jest określana na podstawie proporcji między energią oddawaną w postaci ciepła do budynku a ilością pobieranej energii elektrycznej z sieci. Informacje te zawiera w sobie współczynnik COP (Coefficient of Performance).

Jeżeli na każdą pobraną 1 kWh energii elektrycznej przypadają 4 kWh oddanego ciepła, to mówimy, że COP wynosi 4 lub sprawność pompy ciepła wynosi 400%.

Należy jednak pamiętać, że współczynnik COP określa sprawność wyłącznie podczas spełnienia określonych warunków, w jakich pompa ciepła będzie pracować. Dzięki COP jesteśmy również w stanie wyliczyć, o ile mniej zapłacimy za ogrzewanie domu pompą ciepła zamiast zwykłym ogrzewanie, elektrycznym. Jeżeli COP pompy ciepła osiąga wartość równą 4, to płacimy ¼ rachunku, który płacilibyśmy za ogrzewanie elektryczne.

Co ma wpływ na sprawność pompy ciepła?

Rodzaj pompy ciepła (gruntowa, powietrzna, wodna) będzie miał wpływ na sprawność urządzenia w zależności od warunków pracy i charakterystyki źródła ciepła.

Należy pamiętać, że im większa różnica temperatur między źródłem ciepła a pomieszczeniem, do którego jest dostarczane ciepło,  tym niższa sprawność pompy ciepła. Nie bez znaczenia jest także odpowiednia izolacja termiczna budynku.

Podczas doboru mocy pompy ciepła trzeba mieć na uwadze potrzeby budynku, a także jego mieszkańców. Z kolei regularna konserwacja i utrzymanie pompy ciepła w dobrym stanie technicznym są istotne dla zachowania jej wysokiej sprawności.